Orrlöt har en Facebook-grupp för föreningens medlemmar. Avsikten är att främja kontakten mellan medlemmarna och öka trivseln på vårt område. Men även för att man enkelt ska kunna dela med sig av tips och råd, annonsera sådant man vill sälja eller skänka bort m m.

Då många inte är med är det inte en kanal för information till och från styrelsen, eller ett forum för att meddela klagomål eller kritik. Tonen förväntas vara trevlig och positiv, varken konfliktsökande eller innehålla personangrepp. Alla sådana inlägg kommer att tas bort.

Har man frågor runt styrelsens arbete är man välkommen att höra av sig till styrelsen via mejl. Synpunkter kommer då att tas upp på närmaste styrelsemöte och återkopplas.

Ärenden mellan grannar avhandlas helst mellan grannar, gärna så snart som möjligt innan tonen skärps. Overifierade uppgifter och lösa rykten kommer också att tas bort. 

Vill du gå med i vår Facebook-grupp? Gå in på Facebook och leta upp Orrlöts Fritidsby bland grupper och ansök att bli medlem. Du kan också kontakta Nils Lindstrand, hus 10, nils[at]nisseskrivare.se, så kan han släppa in dig.