Att vara medlem* i Orrlöts samfällighetsförening innebär bland annat följande:

Vi har två gemensamma arbetsdagar, en på våren och en på hösten. Datum bestäms under årsmötet.

Servicehuset städas varje vecka. Vi har rullande schema i de båda husen. Städveckan löper måndag till söndag. Under vintermånaderna omfattar ”städveckan” två veckor.

Våra grönområden ska skötas vilket innebär att vi alla hjälps åt att klippa gräset. De olika klippområdena ansvarar för att detta sköts.

I samfälligheten har vi inte bara åtaganden utan även kul tillsammans:

Till Valborg har vi organiserat firande med valborgsmässoeld, korvgrillning och sång.

Efter arbetsdagarnas slut grillar vi korv.

Midsommarfirandet är populärt och vi brukar bli många. Gemensamt brukar vi plocka blommor till stången och klä den. Sedan reser vi stången, sjunger och dansar. Barnlotteri och trädgårdslotteri brukar anordnas, även tipspromenad för liten och stor, eller någon annan aktivitet.

På midsommardagen brukar det bli brännboll.


Två viktiga saker att ha i åtanke:

Husen har endast tillgång till sommarvatten. Vatten finns att hämta i båda hygienhusen på vintern. Toaletter och duschar fungerar året om.

Vi får inte eftersända post till området, däremot går det bra att få morgontidningen till Orrlöt.

Är du medlem och vill veta mer detaljer så läs Lathunden som du hittar under rubriken Medlemsinfo.