Att vara medlem* i Orrlöts samfällighetsförening innebär bland annat följande:

Vi har två gemensamma arbetsdagar, en på våren och en på hösten. Datum bestäms under årsmötet. Kan man inte delta under arbetsdagen bör man anmäla detta i god tid. Eventuellt kan man då få en egen uppgift som ska vara utförd innan arbetsdagen.

Servicehuset städas varje vecka. Vi har rullande schema i de båda husen. Städveckan löper måndag till söndag. Har du städansvar under högsäsong ska du under veckan hålla koll på sopkorgarna, se till att det finns tvål på toaletterna samt hålla fräscht i samtliga av servicehusets utrymmen. På söndagen ska samtliga utrymmen städas. Instruktioner om hur detta ska gå till finns i städskrubben i damernas duschrum. Under midsommarhelgen behöver du vara extra uppmärksam. Under vintermånaderna omfattar “städveckan” två veckor.

Våra grönområden ska skötas vilket innebär att vi alla hjälps åt att klippa gräset. De olika klippområdena ansvarar för att detta sköts. Klippning efter klockan 18:00 på lördagar är inte att föredra. Din del ska klippas innan klockan 12:00 på söndagen. Efter samtal med maskinansvarig är det eventuellt möjligt att klippa även efter klockan 12:00.

Varje år utses en festkommitté efter rullande schema. Kommitténs uppgift under året är ordna korvgrillning till Valborg och vid arbetsdagarnas slut. Midsommar firas gemensamt med blomplockning, klädning av stång, resning och dans kring densamma. Att ordna med lotterier och tipspromenad eller tävlingar ligger även på festkommittén.

I samfälligheten har vi inte bara åtaganden utan även kul tillsammans:

Till Valborg har vi organiserat firande med valborgsmässoeld, korvgrillning och sång.

Efter arbetsdagens slut grillar vi korv.

Midsommarfirandet är populärt och vi brukar bli många. Gemensamt brukar vi plocka blommor till stången och klä den. Sedan reser vi den och dansar kring den till lokala spelmän. Vi tar var och en med sig fikakorg med valfritt innehåll. Barnlotteri och trädgårdslotteri brukar anordnas, även tipspromenad för liten och stor, eller någon annan aktivitet.

Ju mer vi är tillsammans, ju gladare vi blir!


Två viktiga saker att ha i åtanke:

Husen har endast tillgång till sommarvatten och får inte förses med avlopp, därför går det inte att installera vare sig vattentoalett, disk- eller tvättmaskin.

Vi får inte eftersända post till området, däremot går det bra att få morgontidningen till Orrlöt.


*Medlemskap i båda föreningarna krävs.