Om du vill nå hela styrelsen kan du mejla till:
styrelsen[at]orrlot.se
Annars hittar du de olika personernas kontaktuppgifter här nedan.

Ordförande
Adrienne Várkonyi, hus 13
Mobil: 073 – 655 50 85
adrienne.varkonyi[at]mimersgymnasium.se

Kassör
Sven-Erik Adolfsson, hus 70
Mobil: 070 – 568 22 46
seadolfsson[at]gmail.com

Ledamöter
Pia Spångberg, hus 37
Mobil: 070 – 763 38 16
ps.miljo[at]telia.com

Nils Lindstrand, hus 10
Mobil: 070 – 527 67 35
nils[at]nisseskrivare.se

Gösta Gustafsson, hus 43
Mobil: 073 – 378 18 38
gustagusta[at]mac.com

Suppleanter
Lennart Thorell, hus 6
Mobil: 070 – 346 19 95
lennart.thorell[at]telia.com

Eva Stark, hus 9
Mobil: 073 – 386 35 99
pivi44[at]hotmail.com

Valberedning
Ulrica Freijdh, sammankallande, hus 14
Ann Matzen, hus 54