Om du vill nå hela styrelsen kan du mejla till:
styrelsen[at]orrlot.se
Annars hittar du de olika personernas kontaktuppgifter här nedan.

Ordförande

Tord Larse, hus 3
Mobil: 070 – 553 99 00
tord[at]larse.nu

Kassör

Virpi Ronkainen
Mobil: 070 – 533 01 07
virpiron[at]hotmail.com

Ledamöter

Nils Lindstrand, hus 10
Mobil: 070 – 527 67 35
nils[at]nisseskrivare.se

Gösta Gustafsson, hus 43
Mobil: 073 – 378 18 38
gustagusta[at]mac.com

Keth Tapper
Mobil: 070 – 315 25 75
keththapper[at]gmail.com

Suppleanter

Jonathan Alexander
Mobil: 070 – 993 59 37
jonathan.zoar[at]gmail.com
Annica Eklund
Mobil: 070 – 650 42 93
Susanna-eklund[at]outlook.com
Kerstin Dahlberg
Mobil: 070 – 924 28 62
ke.dahlberg[at]hotmail.com

Valberedning

Pia Spångberg, sammankallande, hus 37
Adrienne Varkonyi, hus 13