Ordförande
Adrienne Várkonyi, stuga 13
Mobil: 073 – 655 50 85
adrienne.varkonyi[at]mimersgymnasium.se

Kassör
Sven-Erik Adolfsson, stuga 70
Mobil: 070 – 568 22 46
seadolfsson[at]gmail.com

Ledamöter
Pia Spångberg, hus 37
Mobil: 070 – 763 38 16
ps.miljo[at]telia.com

Nils Lindstrand, hus 10
Mobil: 070 – 527 67 35
nils[at]nisseskrivare.se

Gösta Gustafsson, stuga 43
Mobil: 073 – 378 18 38
gustagusta[at]mac.com

Kerstin Bäckström, stuga 24
Mobil: 070 – 604 38 83
kerstin-linnea[at]hotmail.com

Suppleanter
Lennart Thorell, stuga 6
Mobil: 070 – 346 19 95
lennart.thorell[at]telia.com

Fredrik Claesson, stuga 41
Mobil: 070 – 689 66 58
fredriklas[at]gmail.com

Valberedning
Ulrica Freijdh, sammankallande, hus 14
Ann Matzen, hus 54